Hello Paddy  

Irish Draught Class 1
by Rakish Paddy
out of Scaplire
Reg #M017

Foaled: May 08, 1996
Grey
Approved by IDHSNA
Registered by IDHSNA

          Milestone
      Legaun Prince   RID • RID 498 
      RID • RID 660    Galbelly Belle
  Rakish Paddy       RID • RID 6627 
          RID • RID 753        Sunset Lad
 
  Ballard Lass   RID • RID 419 
Hello Paddy   RID • RID 8089    unknown
       
      Milestone
  Pride of Shaunlara   RID • RID 498 
      RID • RID 636    Boston Burglar
  Scaplire       RID • RID 6440 
  RID • RID 10963        Blue Peter
      Blue Sunset   RID • RID 536 
      RID • RID 10443    Serene Sunset
          RID • RID 10297